skip to Main Content

ONS Tijvoort & Corona

ONS Tijvoort & Corona

MAATREGELEN tot 19 maart

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart om 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart om 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020.

Meer informatie: Website Rijksoverheid.nl

VREES VOOR BESMETTING

Als er geen reële vrees of een redelijk onderbouwd vermoeden van besmetting is, dan is de werknemer verplicht zijn/haar werk te verrichten. Gebeurt dit niet dan kan er sprake zijn van werkweigering. In dat geval hoeft u geen loon door te betalen.

Dit geldt ook als iemand niet naar een klus in Nederland of in het buitenland wil gaan. Angst alleen is onvoldoende om thuis te blijven. Blijft een werknemer toch thuis dan is er geen recht op loon. Probeer wel het gesprek aan te gaan en de angst weg te nemen!

De loonbetaling stopzetten kan pas nadat u de werknemer gewaarschuwd hebt als dat het gevolg is van het wegblijven.

Meer informatie MKB.nl en KVK.nl

FINANCIËLE PROBLEMEN

Mocht u met de genomen maatregelen in financiële problemen komen, dan kunt u bij de gemeente een beroep doen op de zogenaamde ‘Bijzondere Bijstand Zelfstandigen regeling’.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl en Tilburg.nl

ACTIVITEITEN ONS TIJVOORT

Stichting ONS Tijvoort heeft ervoor gekozen om alle bestuursvergaderingen en werk-/ projectgroepvergaderingen in de komende periode te annuleren.

Verder zal de geplande Tijvoortse carrièreweek van 6 t/m 10 april 2020, waarin leerlingen stage zouden gaan lopen bij diverse Tijvoortse bedrijven, NIET doorgaan.

Wij hopen dat u deze periode goed en gezond gaat doorkomen.
Volg in ieder geval de standaardmaatregelen op (handen regelmatig wassen, hoesten/niezen in de binnenkant van de ellenboog + papieren zakdoekjes gebruiken) en laten we elkaar helpen en steunen!

Back To Top