skip to Main Content

Schoon, heel & veilig

Voor het vestigingsklimaat is het van belang dat het bedrijventerrein goed onderhouden wordt; zowel de privé- als de openbare terreinen. Dit draagt immers bij aan de veiligheid en representativiteit.

In dit kader heeft de werkgroep Schoon, Heel & Veilig het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een waardering voor bedrijventerreinen waar ondernemers, gemeente, politie en brandweer samenwerken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

SPEERPUNTEN

  • ‘Schoon’ bedrijventerrein: bermen zijn niet stuk gereden, er ligt geen zwerfvuil en het groen is uitstekend onderhouden.
  • ‘Heel’ bedrijventerrein: alle straatverlichting brandt, lantaarnpalen en verkeersborden staan niet scheef, bereikbaarheid van het bedrijventerrein is optimaal en panden zien er goed verzorgd uit.
  • ‘Veilig’ bedrijventerrein: cameratoezicht en surveillance zorgen voor een veilig gevoel.

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN (KVO)

  • KVO is een proces dat door de werkgroep is aangegaan voor een bepaalde tijd.
  • Een proces dat dient te worden geborgd om het keurmerk KVO te behouden en de continuïteit te garanderen.
  • Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten door samen de stand van het bedrijventerrein te monitoren door:
    – tweemaal per jaar het bedrijventerrein te schouwen (dag- en avondschouw);
    – tussendoor te bekijken in hoeverre de aangetroffen aandachtspunten zijn aangepakt.

Voor diverse verzekeraars is dit dan ook de reden om aan de ondernemers op een KVO-gecertificeerd bedrijventerrein korting te verlenen op hun opstal-, inboedel en bedrijfsvoortgangsverzekering. Het enige dat de ondernemer hiervoor moet doen is het certificaat bij stichting ONS Tijvoort opvragen en vervolgens aan zijn/haar verzekeraar tonen.

Back To Top