skip to Main Content

Waar zijn wij mee bezig?

Activiteiten ONS Tijvoort

De activiteiten¬† van ONS Tijvoort richten zich op het samenwerken voor en door ondernemers aan een aantrekkelijk bedrijventerrein. Deze activiteiten worden onderverdeeld in de thema’s:

  1. huisvesting;
  2. duurzaamheid & energie;
  3. schoon, heel & veilig;
  4. werkgelegenheid;

Het bestuur wenst de uitvoering van haar activiteiten deels onder te brengen bij werkgroepen om de betrokkenheid van ondernemers op bedrijventerrein Tijvoort te vergroten. Deze werkgroepen worden door de parkmanager geleid en ondersteund door ambtelijke deskundigheid.

In de werkgroepen nemen ondernemers deel, die gevestigd zijn op bedrijventerrein Tijvoort. Het bestuur kan aan de werkgroep toestemming verlenen om externe adviseurs aan de werkgroep, al dan niet projectmatig, toe te voegen. Binnen de door het bestuur gestelde kaders en richtlijnen ontplooit de werkgroep zelfstandig activiteiten en brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan het bestuur over de benoemde activiteiten en/of projecten.

Uiteraard dragen wij ook zorg voor de communicatie, zijn wij continu bezig met draagvlak en PR.

Back To Top