Logo OnsTijvoort transparantPNG 
De stichting voor samenwerkende bedrijven op bedrijventerrein Tijvoort in Goirle

FAQ

FAQ = Frequently Asked Questions. Oftewel; de meest gestelde vragen (en antwoorden).

Algemeen

Wanneer begint ONS Tijvoort formeel ?

Indien de stemming positief gesloten begint ONS Tijvoort formeel op 1 januari 2017.

BIZ Gerelateerd

BIZ voor Tijvoort Goirle

BIZ: Bedrijven InvesteringsZone voor bedrijventerrein Tijvoort in Goirle

Een Bedrijven InvesteringsZone, hierna te noemen BIZ, is ingesteld voor het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle.

Voor de instelling van de BIZ hebben de ondernemers (vastgoedeigenaren en huurders) gevestigd in het afgebakend gebied van bedrijventerrein Tijvoort in 2016 een stemming uitgebracht onder toezicht van de notaris. Daarna heeft de gemeenteraad van Goirle, op verzoek van de meerderheid van de ondernemers, de BIZ-regeling ingevoerd.

De looptijd van de BIZ is vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.

Gemeente Goirle heft jaarlijks een bedrag van € 150.000 in het genoemde gebied. De individuele bijdrage van vastgoedeigenaren en ondernemers varieert op basis van de WOZ-waarde/ Het jaarlijkse bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een subsidie aan de Stichting ONS Tijvoort.

Gemeente Goirle blijft verantwoordelijk voor haar taken en de BIZ is hieraan complementair. De BIZ is ingesteld om in het gebied de samenwerking onderling en met de gemeente te verbeteren en te komen tot een optimaal en toekomstbestendig vestigingsklimaat. Het bestuur van Stichting ONS Tijvoort wordt gevormd door ondernemers van bedrijventerrein Tijvoort, beheert de BIZ-gelden, maakt jaarplannen en organiseert bijeenkomsten met de ondernemers.

Voor meer informatie klik hier BIZ-plan ONS Tijvoort.

Ik heb een bedrijfswoning, 1 WOZ aanslag en een bedrijfspand. Hoe wordt dat gesplitst?

Op de aanslag wordt een splitsing gemaakt tussen bedrijfspand en woning. De BIZ wordt enkel toegepast op de WOZ waarde van het bedrijfspand.

Wat zijn de tarieven van de BIZ heffing ?

De tarieven verschillen per gebruiker en eigenaar. Hiervan is een tabel gemaakt, deze is hier te downloaden.

Klik hier voor een download voor de tarieven.


Alles in de agenda

agenda

Vergadering, werkzaamheden, bijeenkomsten en nog meer. Alles is terug te vinden in onze gezamenlijke agenda (klik hier).

Project werkgroepen

werkgroep2Er zijn diverse projecten en werkgroepen. Interesse in een project of werkgroep ? (klik hier)