skip to Main Content

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, staat ONS Tijvoort niet in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. ONS Tijvoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

ONS Tijvoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van ONS Tijvoort. Hieronder valt, onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

ONS Tijvoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van ONS Tijvoort. ONS Tijvoort behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van overige internetgebruikers en andere derden.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. ONS Tijvoort is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van ONS Tijvoort verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar ONS Tijvoort verwijst. De inhoud van deze website wordt zoveel mogelijk gecontroleerd op juistheid en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn, kan ONS Tijvoort hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van de website van ONS Tijvoort dan ook leest kan enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aangewend worden.

Overige links:

Privacy statement

Back To Top