skip to Main Content

‘Business meets politics’

‘Business meets politics’

Stichting ONS Tijvoort organiseerde op donderdagavond 9 november 2017 een debat tussen de ondernemers van bedrijventerrein Tijvoort en alle politieke partijen in Goirle/Riel. Een verslag wordt aan alle geïnteresseerden toegestuurd. Onderstaand treft u een korte weergave aan.

 
Ondernememersbijeenkomst

Na een korte presentatie door Vincent Vorster (voorzitter ONS Tijvoort) kreeg gespreksleider Rob Kluyt (algemeen directeur Midpoint Brabant, bestuurder, ondernemer) het woord. Onder zijn bezielende

leiding vond een heus debat in de vergaderzaal van Vervoort Meubelen in Goirle plaats. Alle vertegenwoordigers van de politieke partijen in Goirle/Riel waren uitgenodigd én present. De bijna vijftig aanwezige Tijvoortse ondernemers konden hun zorgen en vragen, met betrekking tot bedrijventerrein Tijvoort, aan de politici voorleggen en bespreekbaar maken. De avond werd door alle aanwezigen als zeer nuttig ervaren.  

Update van alle projecten

Wat is nu de huidige stand van zaken van alle gestarte projecten? Een kort overzicht:

Schoon, Heel & Veilig
Werkgroepleden hebben met KVO-adviseur, gemeente, politie en brandweer diverse overleggen en schouwronde gehad. Binnenkort volgt nog een avondschouw. Een plan van aanpak inclusief actiepuntenlijst wordt nu opgesteld. In januari 2018 vindt de audit door KIWA plaats en zal ONS Tijvoort, hopelijk, in bezit komen van het KVO-certificaat. Ondertussen is het natuurlijk wel de bedoeling dat alle geconstateerde actiepunten worden bekeken en opgelost.

Tips:

Op de website treft u op de ‘nieuws’ pagina een linkje aan waarmee u direct zaken aan gemeente Goirle kunt melden.
Wijkagenten van Tijvoort zijn Daan Labee en Jürgen van Herp. Wilt u zelf rechtstreeks met hen in contact komen? Dat kan via mailadres: cluster-1-goirle-riel.leijdal@politie.nl
Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’ maakt de politie gebruik van de databank ‘Camera in Beeld’. Heeft u een particuliere camera hangen?  U helpt niet alleen uzelf, maar ook uw buurman/-vrouw op Tijvoort en de politie! Wilt u zich dan aanmelden bij ‘Camera in Beeld’ via: https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html
Energiebewust Ondernemen/Duurzaamheid
Per enquête was de interesse gepeild voor ‘collectief inkopen van zonnepanelen op bedrijfsdaken’. Vele ondernemers hebben hierop positief gereageerd. Stichting MOED heeft vervolgens gesprekken met grote ondernemers gevoerd en uiteindelijk zijn drie SDE-subsidieaanvragen voor zonnepanelen ingediend voor Horesca Smulders, Karwei en Maxximap. De kleinere bedrijven, die ook interesse hebben getoond in inkopen van collectieve zonnepanelen, komen in 2018 aan de beurt. De werkgroep gaat zich in de toekomst nog richten op afvalstromen en collectieve inkoop van stroom.
 
Huisvesting
De website ‘tijvoort.mijnbedrijfslocatie.nl’ is de lucht ingegaan. Op deze site zijn alle te koop/te huur zijnde gronden en panden terug te vinden. Daarnaast treft men info over wet- en regelgeving, vergunningen, subsidies e.d. aan. Onlangs is Corry Mathijssen, eigenaar van Civil Support, ook in de werkgroep gestapt om met een frisse blik mee te kijken en te adviseren. De werkgroep gaat zich in de toekomst nog richten op reclamebeleid, bewegwijzeringsborden e.d.

Tip
voor alle vastgoedeigenaren: u kunt uw pand ook zelf te koop/te huur aanbieden via de website http://tijvoort.mijnbedrijfslocatie.nl

Werkgelegenheid:
Per enquête is de interesse gepeild voor enkele punten. Hieruit kwam duidelijk de behoefte naar voren om elkaar beter te leren kennen door het opzetten van een soort ‘smoelenboek’ en het organiseren van ‘open dagen’. Nadere info volgt nog. Verder gaat gemeente Goirle bezoeken brengen aan diverse ondernemers om te bekijken of ze een helpende hand kunnen bieden in kader van werkgelegenheid.
 

Glasvezel en cameratoezicht:
Glasvezel is benodigd voor een supersnel internet, om veilig en stabiel data te versturen/ontvangen en voor een optimale beveiliging van bedrijventerrein Tijvoort middels beveiligingscamera’s. Na vele gesprekken met gemeente en diverse externe partijen zijn nog twee glasvezelleveranciers overgebleven.
Inmiddels is de werkgroep uitgebreid met Frank de Goede (Greetzz Ballonvaarten) en Elger Staassen (Maxximap) en vindt binnenkort een vergadering plaats.
 
  
Website ONS Tijvoort
Op onze website http://www.onstijvoort.nl kunt u alles nog eens rustig nalezen.
 
ONS Tijvoort: voor ondernemers en door ondernemers op weg naar een optimaal vestigings- en ondernemersklimaat

Back To Top