skip to Main Content

115 schulden te lijf

Gemeente Goirle is aangesloten bij 115-Help-een-bedrijf; hieronder leest u wat dat voor u kan betekenen

Er zijn ongetwijfeld bedrijven/ondernemers die het niet gemakkelijk hebben. Vanaf nu kunt u hen attenderen op 155-Help-een-bedrijf, een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Omdat de gemeente Goirle hieraan deelneemt, kunnen ondernemers nu gratis gebruikmaken van de diensten van 155-Help-een-bedrijf. In deze brief leest u er meer over.

Laagdrempelig
155-Help-een-bedrijf is een nationaal noodloket dat ondernemers helpt, in goede en slechte tijden. Een adviseur van deze laagdrempelige dienst kijkt met de ondernemer wat de mogelijkheden zijn om de problemen op te lossen. 155-Help-een-bedrijf kan vervolgens een bedrijfskundig advies geven, de ondernemer doorverwijzen naar hulpverlening of ermee in gesprek gaan. 

Meer informatie
Op www.155.nl is veel informatie te vinden. Verder kan de ondernemer telefonisch contact opnemen met 088 – 9990 155. Een adviseur neemt vervolgens contact op met de ondernemer om de ontstane situatie te bespreken en te overleggen over mogelijke oplossingen. De ondernemer kan rekenen op onafhankelijk en deskundig advies.

Vragen
Mocht u meer willen weten over 155 Help-een-bedrijf dan kunt u Bill Hoeks benaderen; hij is ondernemersadviseur bij IMK en bereikbaar via mobiel 06 – 41 62 79 39 of e-mail b.hoeks@IMK.nl.

Back To Top